درباره سایت

سلام به سایت زنده مسابقات شطرنج خوش آمدید. هدف از راه اندازی این سایت قرار دادن بازیهای مسابقات داخلی است که پخش زنده دارند. همچنین تصاویر مسابقات داخلی در قسمت گالری تصاویر با امکان جستجوی اسامی قرار می گیرد.